Varmeanlæg:

Generalforsamling:
Generalforsamling indkaldes skriftlig med 14 dages varsel, men datoen bekendtgøres 4 uger før.
Den afholdes normalt i april.

Haveaffald:
Grundejerforeningen har opstillet 4 stk. containere, der kun må benyttes til haveaffald.
De tømmes hver 14 dag i tidsrummet 1. april til 30. november.

Parkering:
Parkeringsbekendtgørelsen for Viborg Kommune er gældende.

Husdyr:
Der er tilladt at holde eet almindeligt husdyr, som hund og kat, såfremt det ikke er til gene for øvrige beboere. Andre dyr end hund og kat kan først tillades efter bestyrelsens tilladelse.

Fællesarbejde:
Der er ikke aftalt arbejdsdage

Fremleje:
Fremleje kan normalt ikke tillades, se bestemmelserne under vedtægternes § 11

Fester og støj:
I vores husorden står der: "I øvrigt påhviler det hver enkelt andelshaver at iagttage god beboerskik".

Rygning:
Ingen regler.
Der ryges ikke til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Håndværkere:
Der er ingen retningslinjer for brug af håndværkere, men deres autorisationer skal være i orden.

Såfremt en sag evt. skal dækkes af forsikringen, er det forsikringsselskabet der bestemmer håndværksmesteren, så kontakt bestyrelsen.