FORSIKRING

Foreningens bygninger er forsikret i "Danske Forsikringer"
ejendomsforsikringen omfatter bl.a. brand stormskade, udstrømning af vand, pludselig skade, indbrud, svamp, insekt, rørskade og glas.
Der er en selvrisiko på 5.322 kr. ( pr 01-04-2013 og den indeksreguleres hvert år) Der er ingen selvrisiko på glas og sanitet.
Derudover er tegnet "Arbejdsskadeforsikring" og "Ansvarsforsikring"

Andelshaverne må selv tegne en basisforsikring for løsøre mv.