Foreningens historie:

A/B Søbakken III er opført ultimo 1983 og foreningen blev stiftet primo 1984.
Foreningen har 18 andelsboliger på i alt 1.707 kvm. Heraf er 11 boliger á 103 kvm. og 7 stk.
á 82 kvm. Dertil kommer 18 carporte á 19 kvm.

Fjernvarmeforsyningen blev renoveret i 2003 for i alt 831.651 Kr.

Ny tagbeklædning og udskiftning af vinduer og døre blev udført i 2009 for i alt 2.573.434 Kr

og Carportene blev renoveret i 2010 for 260.539 Kr og malet af andelshaverne i 2011. Udgifterne til maling på 18.139 Kr afholdt foreningen.

Der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan, se venligst under "Dokumenter"

Beboersammensætning:
I den nuværende beboersammensætning er der 7 ægtepar og 11 enlige, der er ingen børn.
Af de 25 beboere er de 20 pensionister.

Værdigrundlaget:
Vi interesserer os for hinandens trivsel.
Vi holder øje med hinanden (på den gode måde).
Vi træder evt. hjælpende til ved behov: f.eks. rensning af tagrender, snerydning, malerarbejde,
vanding af planter og tømning af postkasser ved fravær, ærindekørsel, fællestransport. Mulighed
for deltagelse i diverse sociale fællesarrangementer: Petanque, sommergrillaftener, juletræstænding.

Grundejerforening:
Grundejerforeningen "Søbakken Øst" blev dannet i 1984
og omfatter de 3 andelsboligforeninger, A/B Søbakken, A/B Søbakken II og A/B Søbakken III Grundejerforeningen afholder Sct. Hans bål og holder arrangementet med tænding af juletræ den 1'søndag i advent, hvor der serveres æbleskiver og gløgg.

Der er etableret et "Mødested" (uden el, vand og afløb) som alle må benytte. Anvendes f.eks. til grill aftener.

Ved "Mødestedet er endvidere petanquebaner, hvor der normalt spilles 3 gange om ugen.