Foreningens økonomi:
Foreningen er meget velhavende med en egenkapital på 20.228.735 Kr. primo 2018.
Vi fik ændret vores 3% lån til 2% (fastforrentede) den 1. juli 2015, hvor vi fik et kontantlån på
2.917.000 Kr til kurs 97,446 hos Realkredit Danmark serie 23S årgang 2047, fondskode
DK 0009297194

Dette medførte en mindre udgift til Realkredit Danmark på ca. 19.000 Kr/år. Den årlige udgift til
Realkredit Danmark er knap 144.000 Kr.


Husleje

Beregning af huslejer for første halvår i 2020
Den månedlige ydelse incl. fællesudgifter:

For andele på 103 kvm. 2.118,23 Kr
For andele på 82 kvm. 1.864,23 Kr.
På generalforsamlingen den 18 juni 2020 besluttede man at fastholde huslejerne året ud.

Andelsværdi:

På generalforsamlingen den 18. junil 2020 blev andelsværdierne sat til følgende:

Andelsbolig 103 kvm: 1.206.884 Kr
Andelsbolig 82 kvm: 1.013.008 Kr.