Andelsboligforeningens behandling af personoplysninger

Den 25. maj 2018 trådte databeskyttelsesforordningen (GDPR-Generel Data Protection Regulation) i kraft.
Forordningen er suppleret af en dansk databeskyttelseslov, som trådte i kraft samme dag, og erstatter den tidligere persondatalov, hvis principper dog i høj grad føres videre sammen med de nye regler. Lovgivningen finder anvendelse på andelsboligforeningens behandling af personoplysninger, og det er den valgte bestyrelse , der skal sørge for, at reglerne bliver overholdt.

Bestyrelsen har derfor efter ABF's anvisninger udarbejdet :

Privatlivspolitik for A/B Søbakken III

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i A/B Søbakken III